Trajecten voor duurzame teamontwikkeling, met o.a. Insights
16365
page-template-default,page,page-id-16365,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Trajecten voor teamontwikkeling

Meer met hetzelfde team

Meer bereiken met hetzelfde team, dat is het resultaat van de Start, Groei en Top Pakketten voor teamontwikkeling. Jullie krijgen inzicht in het gedrag van elk teamlid, de sterke en zwakke kanten van het team en veel meer. Uiteindelijk krijg je meer inzicht in jezelf, jouw collega’s en verandert de samenwerking zodanig dat de resultaten verbeteren. Elk pakket is een traject waarvan de aanpak voor een belangrijk deel is gebaseerd op Insights® Discovery en verder aangepast op de unieke situatie van jullie team.

Trajecten voor teamontwikkeling

Verschil tussen de pakketten

De verschillende pakketten zijn in basis gelijk maar verschillen in duur en daardoor intensiteit. Hoe langer je met de teamontwikkeling bezig bent, des te meer er behandeld kan worden en des te intenser het traject. Het verschil tussen de pakketten is dan ook vooral het duurzame effect; bij een langer traject zijn er meer interventies waardoor het eindresultaat steeds beter wordt en meer beklijft.

Een pakket voor elk traject

De start van elk traject is een gratis adviesgesprek met een (eerste) diagnose en voorstel voor de invulling van het traject en het bijbehorende pakket. De deelnemers van elk traject zijn de teamleden, eventueel met de manager. De groepsgrootte is niet relevant. Per 8 deelnemers is er een trainer. Hoe groter de groep, hoe meer trainers er worden ingezet. De resultaten per team worden onderling zoveel mogelijk uitgewisseld zodat je ook bij een groot team toch een gezamenlijk resultaat bereikt.

Bij het Startpakket gaat het team aan de slag in 2 modules verspreid over 4 weken. Elke deelnemer ontvangt daarbij:

 • Het Insights® Discovery Profiel, inclusief handleiding
 • 1 individueel online coachgesprek, dit vindt plaats tussen de beide modules
 • Een ALP: individueel Actie en Leerplan

In de modules werken de deelnemers met het Insights® Discovery Profiel en aan de kennis van zichzelf en elkaar. Het resultaat daarvan is:

 • Inzicht in de sterkere en zwakkere kanten per individueel teamlid
 • Inzicht in het effect van het individuele gedrag op de effectiviteit van het team
 • Inzicht in de overeenkomsten en de verschillen in de communicatiestijlen en samenwerking
 • Een eerste aanzet tot het geven en ontvangen van feedback
 • Een individueel ALP om zo effectiever en beter te kunnen bijdragen aan het team

Het Groeipakket voor teamontwikkeling bestaat uit 4 modules verspreid over 6 maanden. Daarin ontvangt elke deelnemer:

 • Het Insights® Discovery Profiel, inclusief handleiding
 • 3 individuele online coachgesprekken, deze vinden tussen de modules plaats
 • Een ALP: individueel Actie en Leerplan ten behoeve van het Team Actie en Leerplan

In de modules werken de deelnemers met het Insights® Discovery Profiel én het Teamprofiel. Dit levert het volgende op:

 • Inzicht in het gedrag van de teamleden
 • Inzicht in de sterkere en zwakkere kanten per individueel teamlid en het team als geheel
 • Inzicht in de verschillende communicatiestijlen en het effect daarvan op de samenwerking
 • De toegevoegde waarde van elk teamlid en de uitdagingen van het team om deze waarden te gebruiken
 • Omgaan met feedback voor betere communicatie en samenwerking
 • Een Team-ALP (TALP) voor het verhogen van de teameffectiviteit, de prestaties van de teamleden en de teamdoelstellingen

Het Toppakket levert alles wat de Start- en Groeipakketten voor teamontwikkeling samen bieden. In 6 modules verspreid over een periode van maximaal 12 maanden ga je samen met jouw team aan de slag met:

 • Thema’s gebaseerd op de Insights® Discovery Profielen van de teamleden en het Insights® Teamwiel wat zich richt op de behoefte en noodzaak van teamontwikkeling
 • Tussentijdse individuele begeleiding en teambegeleiding via online coaching en intercollegiale intervisie en consultatie van 1 sessie per 2 maanden per groep van 6 personen
 • High Performing Team waarbij jullie je richten op:
  – de ontwikkeling van het eigen leiderschap en de verantwoordelijkheid van de teamleden
  – duidelijke doelstellingen vaststellen per teamlid in relatie tot de teamdoelstellingen
  – proactief gedrag richting elkaar en de organisatie
 • Teamontwikkeling op basis van Lencioni waarmee jullie inzicht krijgen in de valkuilen van het team en het wegnemen van frustraties in het team
 • Teamcharter waarbij jullie bepalen welke cultuur jullie willen, hoe jullie die naleven en samen zorgen voor de beste resultaten
 • Het vaststellen van doelen, de resultaten borgen en acties evalueren

Meer weten over de trajecten voor teamontwikkeling?

In alle trajecten werk ik graag met Insights® Discovery omdat mensen daarmee hun interpersoonlijke vaardigheden (verder) leren ontwikkelen en de teamprestaties als gevolg daarvan verbeteren, net als hun werkomgeving. Is een andere aanpak of methode meer gewenst of lijkt dat beter te passen, dan gebruiken we die. Juist door mijn ervaring met verschillende methodieken kunnen we altijd dat inzetten wat het meest effectief zal zijn. Wil je meer weten over mijn aanpak of eens kennismaken? Bel of mail me dan.